Бланки документів для оформлення договірних відносин в частині укладення договору про постачання електричної енергії споживачу:

Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу: дивитися

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу: дивитися

Комерційні пропозиції: дивитися

Споживачі групи А — до групи «А» належать площадки вимірювання споживачів, що забезпечені прийнятою до розрахунків за електричну енергію схемою обліку електроенергії із встановленими ЛУЗОД або АСКОЕ споживача, за умови введення ЛУЗОД (АСКОЕ) площадки вимірювання в промислову експлуатацію.

Споживачі групи Б — до групи «Б» належать усі площадки вимірювання споживачів, які не визначені як площадки вимірювання групи «А».

Малий непобутовий споживач — споживач, який не є побутовим споживачем і купує електричну енергію для власного споживання, електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт включно.

11 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (далі – Закон).

Відповідно до Закону через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання ним чинності відбудеться відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних компаніях. Тобто, один і той самий суб’єкт господарювання не матиме права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії. Так, розподіл електричної енергії будуть здійснювати оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам — окремі від операторів систем розподілу юридичні особи — електропостачальники, які будуть обиратися споживачами. Тобто послуги з постачання та розподілу електричної енергії будуть надаватися окремими суб’єктами господарювання.

Оскільки оператори систем розподілу не матимуть права здійснювати постачання електричної енергії через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання чинності Законом, ліцензії на постачання за регульованим тарифом на закріпленій території будуть анульовані.

Тому споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Законом постачання здійснював ПРТ, повинні до 01 грудня 2018 року обрати електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

Якщо споживач не обере собі електропостачальника, постачання електричної енергії йому впродовж не більше 90 днів буде автоматично здійснювати постачальник «останньої надії», визначений на відповідній території.

11 червня 2018 року набули чинності Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ). Одночасно втратили чинність Правила користування електричною енергією.

Пунктом 2 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» встановлено, що укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється до 01 грудня 2018 року.

Договір про постачання електричної енергії споживачу з електропостачальником укладається за примірною формою, викладеною у Додатку 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору, для чого споживач подає електропостачальнику заяву-приєднання за формою, встановленою Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

Відповідно до п. 3.2.10 ПРРЕЕ споживач для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу разом із заявою-приєднанням також надає:

— копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника — для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;

— витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

— документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

ПрАТ «КАРБОН» за двадцять років сформував імідж надійного та стабільного партнера.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРБОН»

Телефон/факс: +38(057)760-46-03 Email: karbon-jsc@meta.ua